- HISTORISK

Skuldelev 3
I perioden 1957-1962 blev fem vikingeskibe hævet fra bunden af Roskilde Fjord ud for Skuldelev. Skibene blev med vilje sænket på dette sted i år 1000-1100 for at blokere handelsruten til det velhavende Roskilde.

Der blev fundet 6 forskellige skibstyper i Skuldelev, trode man! Der var dog ikke noget vrag 4. Det man mente var vrag 4, viste sig senere, at være den anden ende af vrag 2. Fundene tilsammen giver et enestående indtryk af vikingetidens skibsbygningskunst og håndværk.

Vrag 1 - er et kraftigt havgående lastskib. Besætning 6-8 mand
Vrag 2 - er et havgående krigsskib - langskib. Besætning 70-80 krigere
Vrag 3 - er et lille, elegant fragt- og rejseskib. Besætning 5-6 mand
Vrag 5 - er et mindre krigsskib. Besætning omkring 30 krigere
Vrag 6 - er en kombineret ro- og sejlbåd antagelig bygget til fiskeri og fangst

Sif Ege er en rekonstruktion af vrag 3, også kaldet Skuldelev 3. Skibet var bygget af eg i det danske område og var velegnet til sejlads i de danske farvande og på Østersøen. Det har haft åbent lastrum og skibstypen har sandsynligvis været byrding eller skude.

Skuldelev 3 har kunnet sejle med en last på 4-5 tons og har, ifølge moderne tolkninger, primært været brugt til transport af egne produkter og som rejseskib for eksempelvis en storgård. Besætningen har været på 5-6 mand.
Sif Ege

Sif Ege
Copy Right © 2021, All Rights, Sif-Ege © 1981 - 2021 - Dags Dato 05.07.2021 Email: info@sifege.dk
Følg Sif Ege på Facebook
Sif Ege har brug for dig!Vikingeskibet Sif Ege har brug for netop dig. Du kan være aktiv medlem af lauget for kun 650 kr. om året, hvilket bl.a giver dig ret til at sejle med skibet.

Du kan også støtte lauget økonomisk som støttemedlem, det koster 300 kr om året.


Vil du vide mere om medlemsskab eller vil du støtte Sif Ege økonomisk, så kontakt lauget